language

N’ets client?

Introdueix les teves dades d’accés


Contrasenya

Ets nou?

Fes clic aquí

¿Ets client?

Introdueix les teves dades d’accés


 

¿No ets client?

Contacta amb nosaltres..

 

Avís legal

INFORMACIÓ LEGAL

Amb la finalitat de complir amb la legalitat vigent i atorgar seguretat i confiança a tots els nostres usuaris, us informem, en virtut de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, que aquesta pàgina web és propietat Nus de Llibres, SL (d’ara endavant Nus de Llibres), amb NIF núm. B25716671 i domicili a C/ Sant Salvador, 8 – 25005 LLEIDA, i inscrita al Registre Mercantil de Lleida en el volum 1278, secció general, foli 116, full L-25532, inscripció 1a.

Per a qualsevol consulta o proposta, contacteu amb nosaltres per e-mail a administracio@nusdellibres.com o trucant al telèfon 973 23 66 11.

Aquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, i hi queden sotmeses les persones, tant nacionals com estrangeres, que utilitzin aquesta web.

L’accés a la nostra pàgina web per part de l’USUARI és gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D’ÚS vigents al moment de l’accés, que preguem que us llegiu detingudament. L’USUARI, en el moment que utilitza el nostre portal, els seus continguts o serveis, accepta i se sotmet expressament a les seves condicions generals d’ús. Si l’usuari no estigués d’acord amb les presents condicions d’ús, haurà d’abstenir-se d’utilitzar aquest portal i d’operar per mitjà seu.

El subministrament de dades personals i la compra de productes a través del nostre portal requereix una edat mínima de 14 anys o, si s’escau, disposar de capacitat jurídica suficient per contractar.

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra web, ampliar o reduir serveis —i fins i tot suprimir-la de la xarxa—, així com els serveis i continguts prestats, tot això de forma unilateral i sense previ avís.

Propietat Intel·lectual

Tots els continguts, textos, imatges i codis font són propietat de Nus de Llibres o de tercers als quals s’han adquirit els drets d’explotació, i estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial.

L’usuari únicament té dret al seu ús privat, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o qualsevol dret pertanyent al seu titular.


Nus de Llibres és una marca registrada, i està prohibida la seva reproducció, imitació, utilització o inserció d’aquesta marca sense la nostra deguda autorització.

L’establiment d’enllaços al nostre portal no hi confereix cap dret. Així mateix, el simple fet d’establir un enllaç a la nostra pàgina web no dóna dret a atorgar-se la categoria de col·laborador o soci.

Està absolutament prohibida la imitació, ja sigui total o parcial, del nostre portal.

Condicions d’accés

L’accés a la nostra pàgina web és gratuït i no exigeix prèvia subscripció o registre. No obstant això, l’ús d’alguns dels nostres serveis pot requerir emplenar formularis o la identificació mitjançant contrasenyes. Aquests serveis quedaran degudament identificats a la web, amb fàcils indicacions per registrar-se.

L’enviament de dades personals implica l’acceptació expressa per part de l’USUARI de la nostra política de privacitat.

L’usuari ha d’accedir a la nostra pàgina web conforme a la bona fe, a les normes d’ordre públic i a les presents condicions generals d’ús. L’accés al nostre lloc web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l’usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

L’usuari té expressament prohibida la utilització i obtenció dels serveis, productes i continguts oferts a la present pàgina web, per procediments diferents dels estipulats en les presents condicions d’ús i, si s’escau, en les condicions particulars que regulin l’adquisició de determinats productes.

Tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin unes altres websites a les quals es pugui accedir a través dels enllaços que la nostra pàgina web posa a la vostra disposició, us comuniquem que Nus de Llibres queda eximida de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar de la utilització d’aquestes pàgines web alienes a la nostra empresa per part de l’usuari.

Nus de Llibres es reserva el dret unilateral i sense preavís de donar de baixa qualsevol USUARI que l’organització entengui que ha vulnerat les condicions que regeixen l’ús de la nostra pàgina web, sense que l’USUARI tingui dret a reclamació de cap mena per aquest tipus d’accions. Així mateix, es reserva el dret d’exercitar les accions legals oportunes contra aquells que vulnerin les presents condicions generals d’ús. L’USUARI accepta que la no iniciació d’aquestes accions no constitueix una renúncia formal a emprendre-les, i romanen vigents fins als terminis de prescripció de les infraccions.

Responsabilitats

En posar a la disposició de l’usuari aquesta pàgina web volem oferir-li tot un seguit de continguts i serveis de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la seva prestació així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, no respondrem de la presència de virus i altres elements que d’alguna manera puguin danyar el sistema informàtic de l’usuari.

L’USUARI assumeix l’exempció de qualsevol responsabilitat de Nus de Llibres per causes de força major, incloses les fallades tecnològiques pròpies o alienes derivades de l’estat actual de la tecnologia.

L’USUARI té prohibit qualsevol tipus d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o programari que alteri el normal funcionament de la nostra web, o que en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

L’usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús de la nostra pàgina web, i és l’únic responsable de tot efecte directe o indirecte que sobre la pàgina web es derivi, incloent, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal. L’usuari s’obliga a mantenir indemne Nus de Llibres davant qualsevol reclamació derivada, directament o indirectament, de tals fets.

Nus de Llibres queda exonerada de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i imatges publicades al seu portal. Tampoc no garanteix l’exactitud, veracitat i vigència dels continguts d’aquesta pàgina web, ja siguin propis, de tercers, o enllaçables a altres websites, i queda totalment exonerada de qualsevol responsabilitat derivada del seu ús.

Nus de Llibres queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol reclamació, inclòs el pagament d’honoraris a advocats, per les demandes i reclamacions originades per tercers per l’incompliment per part de l’USUARI de les nostres condicions d’ús, accés i política de privacitat, o qualsevol altra reclamació per l’incompliment de la legislació vigent.

L’USUARI reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d’ús del nostre portal, i reconeix que són suficients per excloure’n l’error i, per tant, les accepta íntegrament i expressament.

L’USUARI és plenament conscient que la mera navegació per la present pàgina web, així com la utilització dels seus serveis, implica l’acceptació de les presents condicions d’ús.

Tot el referent a la nostra pàgina web es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut de la present pàgina web, totes les parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals competents en cada cas.

Vigència de les condicions generals d’accés a la web

Les presents Condicions Generals d’Ús han estat modificades amb data 13/01/2021. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació: per favor, comproveu la data d’emissió en cada ocasió en què us connecteu a la nostra pàgina web i així tindreu la certesa que no s’ha produït cap modificació que li afecti.

Per a qualsevol qüestió respecte a les Condicions d’Ús de la nostra pàgina web, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres als enllaços a dalt indicats.

 

0.0.0.0.0 6 1 cat Cercant