Verdaguer Edicions

La Fundació Jacint Verdaguer assumeix la responsabilitat i el risc de crear i sostenir una empresa editorial en uns moments en què el món de la cultura del llibre viu una revolució en la manera de produir i distribuir llibres alhora que de llegir. Verdaguer Edicions té la voluntat de reforçar la presència de Jacint Verdaguer, autor cabdal de la literatura catalana moderna, a les llibreries i a la xarxa. El nou segell Verdaguer Edicions neix la tardor del 2013 amb la finalitat d’editar l’obra de Verdaguer i sobre Verdaguer i de fer-la arribar a tots els públics, tant als estudiosos com als lectors que senten el gust de la lectura i s’interessen per una obra i una vida tan extraordinàries.

DISTRIBUCIÓ: Tota Espanya

www.verdagueredicions.cat

Publicacions