Diccionari de les religions

Lourdes Montfort Guardia
9788491360681
per a noies i nois de 10 a 14 anys
12.50 €
Català
Rústica amb solapes
HUMANITATS
108 pàgines
21x21
350 grams
2017
religió
En aquest diccionari hi trobareu més de 300 paraules sobre les religions més conegudes a Catalunya. Estan agrupades en set temes que us ajudaran a comprendre’n millor els signifi cats. Per això hi ha un índex temàtic i un índex alfabètic. Hem tingut molta cura a l’hora de triar les paraules i els dibuixos que ens mostren la diversitat religiosa i cultural a Catalunya. Hem valorat la facilitació de la inclusió de les persones amb diferents capacitats. També hem procurat utilitzar un llenguatge no sexista. A cada tema hem agrupat les religions segons la seva procedència geogràfi ca: les d’origen asiàtic i les d’origen mediterrani; i també per les seves característiques més comunes. Al fi nal hi ha un joc de taula i uns dibuixos per pintar que faran més divertit aprendre el vocabulari.