Llibres de l’Índex

llibresIndex

Llibres de l’Índex Llibres de l’Índex és una editorial independent que va néixer el 1990 per donar resposta a la creixent concentració editorial del mercat català i, per tant, per rebatre el control ideològic, comercial i de difusió del pensament en mans de dos o tres grups econòmics. Llibres de l’Índex s’ha especialitzat sobretot en assaig i literatura, però no ha desatès la resta de gèneres: poesia, biografia, llibre infantil i llibre de viatges. Pluricultural i pluriètnica, però alhora marcadament nacional, publica el pensament universal essencial de cada moment.

DISTRIBUCIÓ: Tota Espanya

www.llibresindex.com

93 225 04 39

Publicacions

1 2 3 18