Impuls a l’Acció Social

Impuls

Impuls a l’Acció Social és una entitat sense afany de lucre creada el 2005 a partir d’una àmplia experiència en la gestió i planificació dels Serveis Socials. Una de les línies d’activitat de l’editorial té per objectiu la publicació d’episodis de la història social de Catalunya i de textos per al debat de les grans qüestions que emmarquen l’Estat del benestar.

DISTRIBUCIÓ: Tota España

www.impulsalacciosocial.org

rosa@impulsalacciosocial.org

935556254

Publicacions