Fundació Noguera

Noguera

La Fundació Noguera és una entitat cultural catalana sense ànim de lucre, creada a Barcelona l’any 1976 pel notari Raimon Noguera i Guzmán. Fidel als objectius amb que va ser constituïda, la Fundació treballa per a preservar i divulgar el patrimoni històric documental català, i especialment el que ha generat l’activitat notarial al llarg dels segles. Aquest llegat es remunta a l’època medieval i és un dels més rics i més antics d’Europa. Per això, la Fundació patrocina i promou la inventariació d’arxius, la transcripció de fons, l’estudi documental i la recerca històrica. També impulsa accions de difusió, que inclouen la dotació anual de les Beques Raimon Noguera, l’organització de congressos o la col·laboració amb entitats i institucions en projectes afins. Tots els treballs són publicats per la Fundació i s’integren en diverses col·leccions editorials. Són d’alt  nivell científic i metodològic i tenen l’autoria d’importants especialistes. La Fundació posa a disposició les seves publicacions a través del seu lloc web. Des de l’any 2004, es pot consultar en text íntegre, d’accés liure i gratuït.

DISTRIBUCIÓ: Tota Espanya

www.fundacionoguera.com

933174800

Publicacions

1 2 3 16