Fliedner Ediciones

logo_fliedner_ediciones

El segell Fliedner Ediciones, el 2011, va tornar a agafar la labor editorial que temps enllà havia fet la Librería Nacional y Extranjera (LNE), convertida en clandestina des del començament de la dictadura (1939). Tot i això, va mantenir la publicació anual del Vademécum Evangélico i la publicació esporàdica d’obres, ja sigui en col·laboració o sota els segells de la pròpia fundació o de Pléroma Ediciones, creada per Irma Fliedner. Principals àrees temàtiques Les principals àrees d’interès de Fliedner Ediciones són:

  • Pedagogia i educació - Aspectes teòrico-pràctics fonamentals de l’educació i el seu desenvolupament en els àmbits familiar i escolar, incloent l’interès pel desenvolupament de la espiritualitat en ambdós àmbits.
  • Actualitat -  Temes d’actualitat tractats des de diversos angles de coneixement i sota una sensibilitat teològica cristiana ecumènica.
  • Diàleg entre la ciència i la fe cristiana - Aspectes teòrics fonamentals d’aquest diàleg, prestant també interes al seu desenvolupament històric.
  • Humanitats, teologia, pastoral, diaconia y missió - Fonaments teòrics d’aquestes àrees del coneixement humà i de la fe cristiana, amb interès també en el seu desenvolupament històric.
  • Bíblia - La investigació bíblica acadèmica posada a l’abast de tothom.

Línia editorial Els accents particulars de la nostra línia editorial són:

  • Vocació divulgativa, pedagògica i formativa.
  • Rigor acadèmic tant en llibres d’estudi com de divulgació.
  • Punt de vista cristià, predominantment protestant però amb sensibiliat ecumènica.
  • Esperit inconformista front els dogmatismes de qualsevol índole

DISTRIBUCIÓ: Tota Espanya
www.fliedner.es
91 533 13 37

Publicacions