Ensiola Editorial

Ensiola

Ensiola editorial començà la seva tasca el 2004 amb l’edició de dos llibres de poemes (la reedició de Fràgil de Xavier Bru de Sala, i l’antologia poètica de Josep Piera Cants i encants), un recull de relats breus (L’illa i una nit de Gabriel Janer Manila) i una traducció del francès (L’haixix. Els paradisos artificials, de Baudelaire). Tots foren presentats amb el valor afegit d’haver estat il·lustrats per reconeguts pintors (Josep Guinovart, Ramon Canet, Joan Bennàssar i Miquel Segura). De llavors ençà, l’editorial ha publicat més de quaranta títols, entre obres inèdites i traduccions, tant d’autors contemporanis com clàssics. En destaquen La vida coetània i Cant de Ramon – Lo desconhort, de Ramon Llull, presentats amb sengles estudis preliminars que ens acosten al meravellós món lul·lià. El primer fou il·lustrat amb les miniatures de Thomas Le Myesier per al Breviculum i el segon per Pere Capellà Simó. Així mateix, ha fet una edició del conegut L’illa de la calma de Santiago Rusiñol, amb la novetat d’il·lustrar-lo amb setze pintures que l’autor féu en les seves estades a Mallorca, a més de dos estudis preliminars que revisen la seva trajectòria vital, pictòrica i literària. Col·leccions: Poesia, Narrativa, Avinents, Panorama, Testimoni, Biblioteca Logos.

DISTRIBUCIÓ: Tota Espanya

www.ensiola.cat

ensiola@ensiola.cat

971860444

Publicacions

1 2 3 6