Editorial Rúbrica

Rubrica

Rúbrica Editorial ha desenvolupat diversos projectes des de 1985, en la línia de promoure nous valors editorials. Més de dos-cents llibres editats concreten una sòlida experiència que complementa la dels treballs realitzats per a tercers en els propis tallers gràfics on va néixer l’editorial. El procés seguit ha anat consolidant col·leccions de narrativa, poesia i assaig. En aquesta línia, alguns dels llibres publicats han obtingut un notable ressò configurant la col·lecció Cròniques de la memòria.

DISTRIBUCIÓ: Tota Espanya

www.rubricaeditorial.com

rubricaeditorial@rubricaeditorial.com

933702251

Publicacions

1 2 3