Diego Pun Ediciones

 Diego Pun fou un joglar. Vivia sobre els arbres, caçant les paraules que portava el vent. Diego Pun és una proposta editorial que es planteja el llibre com un compromís amb la societat i l’ésser humà. Vol oferir textos que busquin dins l’ésser humà, les emocions, en el món màgic dels infants. L’editorial forma part d’una àmplia proposta cultural que abarca la narració oral, la creativitat artística i l’animació lectora. El nostre objectiu és fer arribar els llibres als indrets més allunyats. Igual que ho feia el boig joglar, Diego Pun, anant a buscar vianants per portar paraules, els nostres llibres pretenen arribar als llocs més remots. DISTRIBUCIÓ: Tota Espanya, excepte Illes Canàries www.diegopunediciones.es

Publicacions

1 2 3