Cooperativa Cydonia

La col·lecció “Els llibres de la cooperativa Cydonia” ha estat creada pensant en el món de les cooperatives, sobretot en les de productes ecològics i consum responsable. Perquè creiem que a través de la salut, l’alimentació, el vegetarianisme o les finances ètiques podem ampliar l’horitzó de les cooperatives de consum.

DISTRIBUCIÓ: Tota Espanya

i.celmanavarro@gmail.com

Publicacions