Ajuntament de Barcelona, Inst. Mun. del Paisatge (IMPUIQV)

Paisatge

Noves mirades sobre el paisatge urbà de Barcelona que ofereixen a ciutadans i visitants l’oportunitat de descobrir el patrimoni i la història de la ciutat. Els beneficis que generen les rutes i publicacions es dediquen íntegrament a accions de protecció i millora del paisatge urbà de Barcelona.

DISTRIBUCIÓ: Tota Espanya

w110.bcn.cat/portal/site/PaisatgeUrba

932562509

Publicacions

1 2 3 4